Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

اگه قرآن معجزه پیغمبر بود ؛ ناتینگ الس مترز هم معجزه متالیکا بود !

در سرزمین من هر چه را نمی‌فهمند خفه شو !
حالا باز جای شکرش باقیه که گفتن یه ماه نباید چیزی بخوری .. اگه گفته بودن یه ماه نباید برینی که دیگه رسما گاییده شده بودیم !
از وقتی که رو صندلی جلوی تاکسی ها به جای دو نفر یه نفر نشست ؛‌ صمیمیت ها تو کشور ما از بین رفت ..
دیدین تو ناف آدم پرز لباس جمع میشه ؟ امروز صوبی یه تیشرت نارنجی تنم بود بعد از ظهر یه تی شرت آبی .. شب که دست کردم تو نافم پرزش دو رنگ شده بود ، خیلی حال کردم! فردا میخام رنگین کمون درست کنم !

به نظرم تو رابطه ، سکس 30 درصد قضیه اس که نقشی100 درصدی داره !
مهدی اخوان بعد ثالث ورژن جدید نداده بیرون ؟ اخوان فور اسی چیزی ..